I. Výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov – HUSK/SPF/2301

Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület

A projekt alapvető célja a magyar és szlovák kapcsolatok elmélyítése, egy olyan szintre való emelése, amely elősegíti a kölcsönös megértést és szorosabb együttműködést. A kulturális és
szociális tényezőkre összpontosítva a projekt egyedülálló lehetőségeket teremt a magyar és szlovák résztvevők számára, hogy mélyebben megismerjék egymás kultúráját és szokásait.
A projekt megvalósításában együttműködőpartnerként a Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesület és Csoltó Község Önkormányzata szerepel. A rendezvények
Magyarországon, Bánhorváti és Nagybarca községekben kerülnek megrendezésre. Bánhorváti a Bán-patak völgyében fekszik Kazincbarcika városától 10 kilométerre dél-délnyugatra, a
megyeszékhely Miskolctól 30 kilométerre északnyugatra, a Lázbérci Tájvédelmi Körzet közelében. A település látnivalókban bővelkedik, ugyanis helyi kulturális örökségként két református templom, amelyből az egyik már a honfoglalás korában is létezhetett, egy katolikus templom, a Platthykastély, falumúzeum található. Ezeken kívül természeti látványoságokkal is rendelkezik, ugyanis a település területén található a Lázbérci-víztározó és a Damasa-szakadék is. Nagybarca település Bánhorváti szomszédságában helyezkedik el. A falu rendelkezik egy református templommal és itt található a Tollas Tibor Emlékház is. Csoltó község Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában található, a Bán-völgyétől mintegy 40 kilométerre. Igyekeztünk a projekt során megvalósítani kívánt rendezvényeket aszerint létrehozni, hogy lehetőséget teremtsen a közös kapcsolatok kialakítására, illetve arra, hogy megismerjük egymás
lokális kultúráját, hagyományait. Az együttműködés lehetőséget teremt a két ország közötti kapcsolatok elmélyítésére és erősítésére. A közös szervezés lehetőséget ad a két egyesületnek az erőforrások összekapcsolására. Ezáltal a rendezvények zökkenőmentesebben valósulhatnak meg, ami javíthatja az események minőségét és vonzerejét a résztvevők számára.

A kisprojekt megnevezése: Határon átnyúló programkavalkád a Bán-völgyében
A kisprojekt rövid címe:  Programkavalkád
A felhívás kódja: HUSK/2301/3.1/020
Prioritási tengely:  3. – Institutional cooperations
Specifikus cél: 3.2.1 – Small project fund
Kisprojekt kódja:   HUSK/SPF/2301/3.2/343
A kisprojekt teljes költségvetése: 39 643,75 €
ERFA hozzájárulás: 31 715,00 €
A kisprojekt kezdete: 2024.03.01.
A kisprojekt vége: 2024.09.30.

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület

A projekt célkitűzései:
– a civil szféra közötti határon átnyúló együttműködés kereteinek kidolgozása, erősítése
– a társadalmi felelősségvállalás erősítése
– tartós partnerségi együttműködés kialakítása
– összehozni a különböző kulturális hátterű embereket, együtt megünnepelve a magyar és a szlovák kultúra gazdagságát
A közös programok jelentősen hozzájárulnak a szakmai és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javításához, ezáltal az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program Kisprojekt Alap 3. prioritási tengelyéhez (Intézményi együttműködések). A projekt célkitűzései a program céljaival teljes mértékben összhangban állnak, mivel a projekt keretében megvalósított tevékenységek és az azokból fakadó élmények elmélyítik mind a partnerszervezetek, mind pedig a bevont szakemberek és egyéb résztvevők közötti kapcsolatot és
elősegítik a kölcsönös megértést. A projekt célja az, hogy teret adjon a magyar és szlovák kultúra kölcsönös megismerésének és megértésének a két alkalommal megrendezésre kerülő Kulturális rendezvény keretében. Ezenkívül a rendezvény hozzájárulhat a két nemzet közötti barátságok és kapcsolatok elmélyítéséhez. Az együtt töltött idő során a résztvevők személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki, és egy erősebb, összetartóbb közösséget hozhatnak létre. Az ilyen események segíthetnek eloszlatni az esetleges előítéleteket, elősegítve az együttélést és együttműködést.
A rendezvény kulturális bemutatókon, zenei és táncos produkciókon, gasztronómiai élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőket egymáshoz. Mindezeken túl a rendezvény kiváló
lehetőséget kínál az egészségügyi szűrések és prevenciós tevékenységek beépítésére is. A két téma összekapcsolása nem csak az egészséges életmód népszerűsítését szolgálja, hanem a  résztvevők számára is hozzáadott értéket jelent.

A kisprojekt megnevezése: Borsodnádasdi közösségi programokc
A kisprojekt rövid címe:  ERŐMŰ
A felhívás kódja: HUSK/2301/3.1/020
Prioritási tengely:  3. – Institutional cooperations
Specifikus cél: 3.2.1 – Small project fund
Kisprojekt kódja:   HUSK/SPF/2301/3.2/335
A kisprojekt teljes költségvetése: 29 731,25 €
ERFA hozzájárulás: 23 785,00 c€
A kisprojekt kezdete: 2024.05.01.
A kisprojekt vége: 2024.07.31.

MFK Rožňava

Ako žiadateľ, MFK Rožňava, už po tretí rok plánujeme podporiť športové aktivity zorganizovaním medzinárodného mládežníckeho turnaja vo futbale, ktorý bude sprevádzaný zaujímavým
programom. Budúci rok sa chceme zamerať na zlepšenie bilaterálnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom a pozvať na toto významné podujatie zástupcov samospráv z mesta
Szerencs, viaceré športové kluby i hudobné skupiny z Maďarska.
Aktivity projektu:
• Športové podujatie – medzinárodný mládežnícky turnaj vo futbale
• Kultúrne podujatie – prehliadka kaštieľa Betliar, jaskyne Domica, vystúpenie hudobných
skupín zo Szerencsu a z Rožňavy, atrakcie pre deti, animátori a rôzne súťaže
• Odborný program – prednáška o histórii športu v meste Rožňava, stretnutie
inštitucionálnych a odborných účastníkov pôsobiacich na oboch stranách hranice Maďarska a Slovenska.
Ciele projektu:
• Prostredníctvom športu i kultúry posilníme dlhodobú cezhraničnú spoluprácu medzi zástupcami mimovládnych organizácií i orgánmi samospráv na Slovenskom a Maďarskom území,
• Účastníci medzinárodného turnaja i široká verejnosť získajú praktické skúsenosti o bohatstve a rozmanitosti spoločného dedičstva Európskej únie
• Pri všetkých organizovaných aktivitách občania Slovenska a Maďarska budú mať možnosť slobodne vyjadriť svoj názor rešpektujúc zásadu nediskriminácie a rodovej rovnosti, zúčastniť sa na
demokratickom občianskom živote Európskej únie.
Pozvaní partneri:
• Mesto Szerencs: partnerské mesto mesta Rožňava od roku 1991
• Športový klub: Szerencs Város Sportegyesüle (Szerencs VSE Labdarúgás)
• Športový klub: Spartacus 1928 Nonprofit Kft
Očakávané výsledky projektu:
• Nadviazanie dlhodobej bilaterálnej spolupráce v oblasti športu pre všetky vekové kategórie
• Organizovanie/účasť na pravidelných medzinárodných športových turnajoch či už na slovenskej alebo maďarskej pôde.

Názov projektu: Športom k utužovaniu cezhraničnej spolupráce
Akronym: Športom ku spolupráci
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/366
Celkový rozpočet projektu: 33 037,50 €
Rozpočet ERDF: 26 430,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 31.07.2024

Občianske združenie AGEL ACADEMY

Cieľom projektu „Nové trendy v artroskopickej operatíve“ je organizácia 2-dňového medzinárodného artroskopického kongresu za účelom informovania o používaných diagnostickoliečebných
postupoch v jednotlivých krajinách so zameraním na športovú traumatológiu. Účelom je aj výmena odborných skúseností s ošetrením úrazov muskuloskeletárneho aparátu v oboch
krajinách, spôsoby ošetrenia, možnosti financovania a kooperácie. Vedúci partner – Občianske združenie AGEL ACADEMY, v spolupráci s viacerými partnerskými zdravotníckymi inštitúciami z Maďarska, vytvorí prostredníctvom realizácie artroskopického kongresu priestor na budovanie vzájomnej dôvery a cezhraničných vzťahov nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi odborníkmi a pacientmi, medzi a miestnymi zdravotnými inštitúciami a medzi Košicami a medzinárodnou komunitou zaoberajúcou sa ortopédiou a chirurgiou kĺbov. Tieto vzťahy prispejú k dlhodobejšej spolupráci a zdieľaniu vedomostí a skúseností v oblasti artroskopie. Cieľ projektu je plne v súlade so špecifickým cieľom výzvy „Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.“ Hlavnou cieľovou skupinou sú ortopédi, traumatológovia a fyziatri a fyzioterapeuti, ktorí sa zaoberajú úrazmi vznikajúcimi pri športe.
Tento projekt má ambíciu spojiť navzájom odborné spoločnosti, ktoré sa v oboch krajinách podieľajú na ošetrení športových úrazov, čo výrazne podnieti jednotnosť a vytvorenie spoločných
postupov medzinárodného významu. Hlavná aktivita – Kongres „Nové trendy v artroskopickej operatíve“ – zahŕňa aj prípravné práce súvisiace s realizáciou kongresu, ako je personálne, organizačné a technické zabezpečenie, propagácia, zabezpečenie tlmočenia, bezpečnosti, občerstvenia, logistiky a ubytovania. Miesto konania: Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca a.s., Dátum: 26.-27.09.2024

Názov projektu: Nové trendy v artroskopickej operatíve
Akronym: Artroskopický kongres
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/350
Celkový rozpočet projektu: 26 431,25 €
Rozpočet ERDF: 21 145,00 €
Začiatok projektu: 04.05.2024
Koniec projektu: 30.09.2024

Magna Festum

Cieľom projektu Júnový festival 2024 Bez Hraníc je zorganizovať trojdňový festival, na ktorom vystúpia domáci aj maďarskí interpreti. (31.05.2024 – 02.06.2024) Chceme zabezpečiť, aby sa
bezhraničnosť odzrkadlila nielen na účinkujúcich, ale aj na účastníkov. V posledných rokoch náš festival navštevuje čoraz viac Maďarov. Snažili sme sa na nich zamerať našu reklamu, ale, žiaľ,
zistili sme, že sa boja prísť na kultúrne podujatia na túto stranu hranice. V roku 2024 by sme to chceli zmeniť a na našom festivale by sme chceli hostiť členov našich partnerských organizácií z
Maďarska. Chceme, aby počas svojej návštevy spoznali a zamilovali si náš región. Medzi našich pozvaných partnerov patrí združenie Morus z Miškolca, ktoré bolo založené s cieľom združovať mladých ľudí, ktorí majú radi šport, prírodu a kultúru a chcú sa navzájom spoznávať, organizovať aktivity, ktoré vytvoria celoživotné priateľstvá a obohatia ich život. Týmto spôsobom sa
dokonale hodia na partnerstvo, ktoré máme na mysli. Naším druhým partnerom je obec Bátonyterenye, s ktorou plánujeme spolupracovať už dlhšie.
V roku 2024 bude prvý deň festivalu koncertným dňom s minimálne 4 účinkujúcimi. Náš festival nie je len o hudbe, ale aj o remeselných trhoch, rodinných aktivitách a umení. Keďže chceme osloviť všetky vekové kategórie, jeden deň festivalu venujeme aktivitám pre deti, vrátane bábkových predstavení pre deti, klauniády, maľovania na tvár, lukostreľby, ľudových tancov a ďalších umeleckých a remeselných aktivít. Tretí deň nášho programu je v posledných rokoch spojený s tradíciami a cezhraničnou spoluprácou. Do budúcnosti by sme chceli tento koncept zachovať každý
rok. Naším cieľom je poskytnúť kvalitný zážitok zo zábavy pre našich obyvateľov a návštevníkov spoza našich hraníc. Dúfame, že prostredníctvom nášho podujatia sa nám podarí vybudovať silné partnerstvo s našimi partnermi v projekte do budúcnosti a časom dokonca rozšíriť počet našich cezhraničných partnerov.

Názov projektu: Júnový Festival 2024 Bez Hraníc
Akronym: JúnFest 2024
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/348
Celkový rozpočet projektu: 26 431,25 €
Rozpočet ERDF: 21 145,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.06.2024

Židovská náboženská obec Košice

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. V meste aj v súčasnosti pôsobí aktívna židovská menšina,
ktorá napriek menšej početnosti vyvíja značné úsilie o zachovanie svojej kultúrnej a náboženskej tradície, vďaka čomu zaujíma aj v súčasnosti významné miesto medzi košickými etnikami. ŽNO
Košice aktívne spolupracuje s lokálnymi a regionálnymi partnermi, s cieľom zapojenia publika rôznych vekových skupín, čím sa podporuje sociálne začlenenie a integrácia. Cieľom tohto projektu
je medzigeneračný dialóg o spoločnom slovensko-maďarskom-židovskom kultúrnom dedičstve, ako predpoklad posilnenia pocitu príslušnosti k spoločnému európskemu kultúrnemu a politickému priestoru. Obec chce zároveňprezentovať svoju kultúry a tradície širokej verejnosti a tak posilniť predpoklady pre budovanie súdržnej, informovanej, otvorenej a tolerantnej spoločnosti naprieč slovensko-maďarskými hranicami. Podujatia boli navrhnuté tak, aby reprezentovali a ponúkli účastníkom z oboch krajín čo najširší záber židovskej histórie, kultúry a tradície. V prvom rade je to prehliadka historicky aj kultúrne významných pamiatok židovskej obce v Košiciach, ale aj prednáška a prezentácia zamerané na tradície (v podobe sviatkov) a gastronómiu. Poslednú skupinu tvoria kultúrne podujatia v podobe vystúpenia (koncert, resp. predstavenie) a krátkeho festivalu židovskej kultúry. Jednotlivé podujatia tiež zahŕňajú priestor pre doplňujúce otázky, diskusiu a výmenu názorov medzi účastníkmi, aby sa čo najviac podporila vzájomná kultúrna výmena a posilnenie kultúrnych a historických väzieb, v súlade s princípmi mnohonárodnostnej a tolerantnej Európy. Partneri: Židovská náboženská obec Debrecín, Židovská náboženská obec Miškovec, Židovská náboženská obec Nyíregyháza. Pri pozývaní slovenských účastníkov plánuje ŽNO Košice spolupracovať s OOCR Visit Košice, MIČ Košice, Východné pobrežie o.z. a ŽNO Prešov.

Názov projektu: Medzigeneračný dialóg o spoločnej slovensko-maďarsko-
židovskej histórii
Akronym: SPOLU
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/347
Celkový rozpočet projektu: 36 337,50 €
Rozpočet ERDF: 29 070,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.09.2024

Košice Región Turizmus

Naším cieľom je usporiadať odbornú konferenciu s názvom Udržateľnosť – budúcnosť cestovného ruchu (Sustainability – the future of tourism). Nosnou myšlienkou zorganizovanej konferencie je
vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z cestovného ruchu a jemu pridružených oblastí a to na medzinárodnej úrovni. Konferenciu plánujeme zorganizovať v Košiciach, v dňoch
15.-16.5.2024. Medzi hlavné aktivity podujatia budú patriť najmä: odborná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, budovanie partnerstiev a a budúcej spolupráce pri spoločnom (aj
cezhraničnom) rozvoji cestovného ruchu a zapájanie občanov EÚ, konkrétne v podobe miestnych komunít, do priameho ovplyvňovania vzniku a skvalitňovania služieb a produktov v danej oblasti,
čím dôjde k naplneniu všetkých princípov a hodnôt výzvy. Ciele a výsledky nášho projektu by mali priamo korešpondovať s našimi aktivitami a mali by sa prejaviť bezprostredne po realizácii projektu vo forme vzniku nových cezhraničných partnerstiev a spoluprác. Všetky aktivity a ciele budú zabezpečené prostredníctvom odborných prednášok a diskusií, ktorých sa, okrem pozvaných
odborníkov, bude môcť, za podmienky registrácie, zúčastniť aj široká verejnosť.
Partneri projektu: Zold Kor – Hlavným cieľom organizácie je ochrana prírody a zabezpečovanie udržateľný rozvoja. ABA Turisztikai Egyesület – Združenie cestovného ruchu ABA s hlavným zámerom chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu Abaúj v Maďarsku prostredníctvom trvalo udržateľného cestovného ruchu. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft – Cieľom organizácie je umožniť konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch. Alkossunk Várost Alapítvány – Hlavným cieľom organizácie je zabezpečiť moderný rozvoj mesta Nyíregyháza, rešpektujúc tradície a históriu mesta.

Názov projektu: Budúcnosť cestovného ruchu – Udržateľnosť (Sustainability – the future of
tourism)
Akronym: ECOfuTOURe
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/331
Celkový rozpočet projektu: 23 125, 00 €
Rozpočet ERDF: 18 500,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024

Materské centrum Mamina

Materské centrum Mamina v Banskej Bystrici je súčasťou Únie materských centier (ÚMC), ktorá zoskupuje v rámci Slovenska viaceré materské centrá. Cieľom materských centier je vytvorenie
priestoru pre ženy-matky, ktorým sa príchodom dieťaťa mení prakticky celý život. Je to jedno z najkrajších, ale zároveň aj najnáročnejších rolí, ktoré žena má. V Materskom centre Mamina sa
venujeme viacerým oblastiam, ktoré podporujú ženy-matky v tejto roli. Na začiatku je to tehotenská príprava a príprava na pôrod, následne podporné skupiny dojčenia, prednášky a workshopy
ohľadom výchovy, herňa, kde sa môžu prísť matky (ale aj otcovia a starí rodičia) pohrať s deťmi, cvičenie pre ženy a tiež podporné skupiny so psychologičkou Jedna pre druhú a i.. Naše
partnerské organizácie z Maďarska Anyatermészet a Hajrá anyu! sú tiež organizácie, ktoré sa venujú ženám-matkám, robia program pre celé rodiny, prednášky na tému výchovy, robia ženské
kruhy, kde môžu ženy nájsť podporu a pomoc odborníčok, ak ju potrebujú. Cieľom nášho projektu je našim maďarským partnerkám/partnerom predstaviť oslavy dňa matiek,
ktoré sa v rámci Slovenska organizujú už 20ty rok. Konkrétne sa jedná o podujatie Míľa pre mamu, ktoré organizujú materské centrá po celom Slovensku. Podujatie sa koná vždy v sobotu pred dňom matiek (druhá májová sobota). Materské centrum Mamina sa každoročne zapája do tejto aktivity, ktorú začala organizovať Únia materských centier. Súčasťou programu je program pre celé rodiny, súťaže pre deti, vystúpenia, prechádzka míľovou trasou na počesť a oslavu všetkých mám. Chceme tým poukázať na dôležitosť role matky, osláviť ju, podporiť ju. Naším cieľom je pozvať
ženy z týchto organizácií aj s rodinami k nám do Banskej Bystrice, do nášho MC Mamina na celý víkend. Okrem sobotného podujatia Míľa pre mamu by sme im radi predstavili aj iné naše aktivity,
ktoré organizujeme a naopak oni nám predstavia svoje aktivity a môžeme sa navzájom inšpirovať, vymeniť skúsenosti a podporiť v ďalšej spolupráci.

Názov projektu: Míľa pre mamu
Akronym: Míľa pre mamu – inšpirujte sa
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/329
Celkový rozpočet projektu: 29 731,25 €
Rozpočet ERDF: 23 785,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 31.05.2024

Obec Jablonov nad Turňou

Hlavnými cieľmi projektu sú:
– vytvoriť priestor pre kultúrnu výmenu a spojenie komunít a regiónov prostredníctvom vinárskej kultúry, spoločnej oslavy vinárskych tradícií a vinárskeho dedičstva,
– nadviazať spoluprácu s regionálnymi a cezhraničnými inštitúciami s cieľom vytvoriť synergie a podporiť dobré vzťahy,
– zvýšiť povedomie o miestnych slovenských a maďarských vinárskych tradíciách a propagovať produkty oboch regiónov,
– zvýšiť povedomie o vinárstve a zvýšiť porozumenie vínnej kultúry a degustácii vín cieľovej skupiny projektu,
– prilákať turistov a návštevníkov z iných oblastí prostredníctvom atraktívneho podujatia
„Regionálne jarné slávnosti vín“, čo pozitívne ovplyvní dobré vzťahy a dôveru medzi obyvateľmi pohraničných regiónov,
– poskytnúť regionálnym vinárom zo SK a HU príležitosť predstaviť svoje produkty.
Relevantnosť a súlad projektu s výzvou je založený na podpore budovania vzájomnej dôvery medzi obyvateľmi a inštitúciami KSK a Hevešskej župy prostredníctvom spolupráce SK a HU inštitúcií zameraného na realizáciu verejného podujatia v téme vinárskej kultúry.
Pozvanými HU partnermi projektu sú Obec Maklár a o.z. Spolu za Maklár.
Aktivitou projektu je kultúrne podujatie, ktoré pozostáva z nasledujúcich čiastkových aktivít:
– zasadnutia Organizačného výboru,
– Výdaj fliaš pre vzorky vín, zber vzoriek vín, zaradenie a etiketovanie vín,
– Úradná degustácia,
– Konferencia na tému vinárstva,
– Slepá degustácia,
– Regionálne jarné slávnosti vína – verejná ochutnávka.
V rámci projektu sa očakávajú tieto výsledky:
– plány, harmonogramy a organizačné detaily pre samotné podujatie, stratégie na propagáciu projektu,
– správne označené a kategorizované víno, ktoré bude pripravené na prezentáciu na podujatí,
– zoznam víťazných vín, ktoré budú mať príležitosť byť súčasťou verejnej ochutnávky,
– zvýšenie povedomia a poskytnutie nových informácií účastníkom sprostredkovane aj reprodukčne (video náhrávka).

Názov projektu: Prekračovanie hraníc vo vinárskych tradíciách
Akronym: SKHU Vinárske tradície
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/328
Celkový rozpočet projektu: 26 431,25 €
Rozpočet ERDF: 21 145,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 31.05.2024

Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület – Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

Gombaszög 2024 si kladie za cieľ posilniť kultúrne a cezhraničné vzťahy, pričom zdôrazňuje kultúrnu diverzitu a vzájomný dialóg medzi regiónmi. Sústreďuje sa na podporu kultúrnych udalostí
a budovanie väzieb medzi rôznymi kultúrnymi spoločenstvami. Pozvaným partnerom je Nadácia Pro Minoritate z Maďarska (Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány), uznávaná organizácia s
odhodlaním posilňovať kultúrnu diverzitu a cezhraničné vzťahy. Vďaka projektu očakávame posilnenie cezhraničných vzťahov, pričom účastníci budú lepšie informovaní o kultúre a identite
rôznych regiónov. Očakáva sa tiež zvýšenie návštevnosti festivalu zo strany maďarských návštevníkov a prínos kultúrnej rôznorodosti prostredníctvom vzájomnej spolupráce.

Názov projektu: Gombaszög 2024
Akronym: GSZ24
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/312
Celkový rozpočet projektu: 36 337,50 €
Rozpočet ERDF: 29 070,00 €
Začiatok projektu: 01.05.2024
Koniec projektu: 31.07.2024
Načítať ďalšie