Kisprojekt Alap

Specifikus cél 3.2: A kölcsönös bizalom megteremtése

Fő tevékenység 3.2.1: Kisprojekt Alap

Az intézkedés a Kisprojekt Alapon keresztül P2P együttműködésre építve kíván hozzájárulni a határon átnyúló együttműködés erősítéséhez. A Kisprojekt Alap (KPA) általános célkitűzése a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése a helyi szintű együttműködés támogatásával, valamint a határ mindkét oldalán működő szereplők közötti hosszú távú együttműködés kialakítása és javítása a helyi/regionális projektek támogatásán keresztül.

Az intézkedés várhatóan új, határon átnyúló partnerségeket hoz létre és kölcsönös bizalmat épít az önkormányzatok, a közintézmények és a lakosság szintjén is. Az intézkedés keretében olyan határon átnyúló kezdeményezések támogatására van lehetőség, amelyek:

 • célja határon átnyúló kulturális és sportesemények szervezése a határ menti térségben élők számára;
 • hozzájárul az önkormányzatok, közintézmények, és gazdasági szereplők közötti új partnerségek kialakításához közös tanulmányutak, közös testületi ülések és szakmai konferenciák stb. szervezése révén;
 • célja csereprogramok és közös táborok szervezése gyermekek számára;
 • támogatják a kétnyelvűség és a digitalizáció elterjedését;
 • támogatják a határon átnyúló partnerséget ösztönző fesztiválok és előadások szervezését;
 • támogatják a jövőbeli Interreg pályázati felhívásokhoz kapcsolódó közös projektfejlesztést és a projektek előkészítését;
 • Fő célcsoportok

A specifikus célkitűzés fő célcsoportja a programterület lakossága. A pályázatok várhatóan a következő típusú

kedvezményezettek körében kerülnek megvalósításra (nem teljes felsorolás):

 • helyi és területi önkormányzatok, költségvetési szervezeteik;
 • Európai Területi Társulások;
 • civil szervezetek;
 • egyházi intézmények;
 • oktatási intézmények;