Leggyakrabban feltett kérdések

Ki a végső kedvezményezett?

A Kisprojekt Alap úgynevezett végső kedvezményezetti formában kerül megvalósításra. Ennek értelmében a Végső kedvezményezett önállóan felel a kisprojekt megvalósításáért, illetve a támogatás jogszerű felhasználásáért. A Végső kedvezményezett feladatai a pályázat benyújtása, a tervezett esemény(ek) megszervezése és lebonyolítása, illetve a kisprojekt zárójelentésének benyújtása.

Mi a végsző kedvezményezett típusa?
  • önkormányzatok és intézményeik;
  • civil szervezetek;
  • oktatási és kutatási intézmények;
  • egyházak;
  • ETT-k;
  • kormányzati szervek;
  • érdekvédelmi testületek.
Érvényesül-e a projektben a partnerség feltétele?

A pályázatot csak 1 partner nyújtja be, a költségvetés csak a végső kedvezményezettre vonatkozik, vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulásra csak ő jogosult. A Végső kedvezményezett, a pályázat benyújtása előtt partnerszervezeteket hív meg a tervezett tevékenységekre / eseményekre Szlovákiából és Magyarországról egyaránt. A partnerszervezetek feladata a résztvevő (elsősorban a határ túloldaláról érkező) vendégek biztosítása a Végső kedvezményezett által megrendezett eseményeken. A résztvevő vendégek legalább 50%-ának külföldről kell származnia.

A partnerségi megállapodást azonban nem írnak alá.

Mennyi a projekt időtartama?

A projekt megvalósításának maximális időtartama 10 hónap. A pálázatok időtartama 2024. március 1. és 2024. december 31. közé eshet.

Milyen a kisprojektek finanszírozásának módja?

A Kisprojekt Alap vissza nem térítendő támogatást nyújt a sikeres pályázók részére, amely az Európai Uniós támogatásból és Nemzeti társfinanszírozásból áll. A kisprojekt finanszírozását a Végső kedvezményezettek saját hozzájárulással egészítik ki.

Mennyi az ERFA által nyújtott minimális és maximális hozzájárulás összege?

Az általánydíj nagysága a Végső kedvezményezett által megvalósított tevékenységeken / eseményeken részt vevő, regisztrált állampolgárok számától függ. Az eseményen részt vevő, regisztrált állampolgárok minimum 50%-ának a Végső kedvezményezett szempontjából külföldi – szlovák vagy magyar – állampolgárnak kell lennie. A költségtérítés az esemény helyszínén ténylegesen résztvevő, regisztrált vendégek számának megfelelően történik.

Milyen tevékenységeket támogat a felhívás?

A Kisprojekt Alap kulturális fesztiválok, sportesemények, szakmai rendezvények, gyermek és ifjúsági táborok megvalósítását támogatja, amelyek lehetővé teszik a határ két oldalán működő szervezetek képviselőinek és tagjainak találkozását, kapcsolataik erősítését.

Mi a partnerszervezetek feladata?

A partnerszervezetek feladata a résztvevő (elsősorban a határ túloldaláról érkező) vendégek biztosítása a Végső kedvezményezett által megrendezett eseményeken.

Milyenek a minimális követelmények egy kisprojekt promóciójához?

Promóciós tevékenységnek tekinthető a tervezett eseménnyel kapcsolatos kommunikációs, reklám és marketing tevékenység, illetve a kisprojekt megvalósítása során kötelezően használatos láthatósági elemek kihelyezése.

Hogyan történik a pályázat benyújtása?

A pályázati formanyomtatványt és mellékleteit a Végső kedvezményezett nyújtja be a székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén elektronikus úton az Interreg+ online pályázati rendszeren keresztül. Az Interreg+ online pályázati rendszer az alábbi linken érhető el: https://husk.interregplus.eu/21-27. Az online rendszerrel kapcsolatos használati útmutató elérhető a pályázati csomag részeként.