Podporíme 52 projektových žiadostí!

Predstavujeme Vám zoznam schválených projektových žiadostí podaných v 1. výzve HUSK/SPF/2301/3.2 v r...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov

V Budapešti sa dňa 21. februára 2024 uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci Fondu ...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

1. výzva Fondu malých projektov na predkladanie žiadostí bola ukončená

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Systém Interreg+ je spustený

Systém Interreg+ na podávanie žiadostí do 1. Výzvy Fondu malých projektov je spustený na nasledujúco...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Oznam pre žiadateľov

V súvislosti so spustením Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v rá...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027 pre Fond malých projektov je spustená

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

645443926

zostávajúca alokovaná suma

0

aktuálne čerpanie

0

počet podporených projektov

Partneri

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner