Systém Interreg+ je spustený

Systém Interreg+ na podávanie žiadostí do 1. Výzvy Fondu malých projektov je spustený na nasledujúco...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Oznam pre žiadateľov

V súvislosti so spustením Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v rá...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027 pre Fond malých projektov je spustená

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Otváracia konferencia nového Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027

V Historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa 13.10.2023 konala slávnostná otvára...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov v novom programovom období

27. septembra sa v Budapešti uskutočnilo 1. Zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci nového Fondu m...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

645443926

zostávajúca alokovaná suma

0

aktuálne čerpanie

0

počet podporených projektov

Partneri

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner