Máj Plný Podujatí

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Slávnostné odovzdávanie zmlúv úspešným slovenským prijímateľom

Implementácia malých projektov je oficiálne zahájená! V piatok 19.4.2024 sme vo Východoslovenskom mú...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Slávnostné odovzdávanie zmlúv úspešným maďarským prijímateľom

Realizácia malých projektov sa môže začať! V piatok 12.4.2024 sme v Miskolci, v sídle Boršodsko-Abov...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Podporíme 51 projektových žiadostí!

Predstavujeme Vám zoznam schválených projektových žiadostí podaných v 1. výzve HUSK/SPF/2301/3.2 v r...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov

V Budapešti sa dňa 21. februára 2024 uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci Fondu ...

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

1. výzva Fondu malých projektov na predkladanie žiadostí bola ukončená

Zobraziť viac Next arrow
#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť#spájameregióny#tvorímebudúcnosť

3 723 146,05 €

zostávajúca alokovaná suma

1 440 405,00 €

aktuálne čerpanie

51

počet podporených projektov

mapa

Partneri

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner