Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program

A Rába-Duna-Vág és a Via Carpatia Európai Területi Társulások (továbbiakban: ETT) Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, mint Irányító Hatóság (IH), valamint a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatikai Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság (NH) nevében zárt végű, nyílt pályázati felhívást tesznek közzé. A pályázati felhívást az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Programban meghirdetett Kisprojekt Alap finanszírozza. A Kisprojekt Alap a Program 3. prioritási tengelyének keretében valósul az alábbiak szerint:

  • Prioritási tengely: PA3 – Intézményi együttműködések
  • Specifikus célkitűzés: ISO1 – SO(c) A kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat erősítő fellépések előmozdításával
  • Intézkedés 3.2 – A kölcsönös bizalom megteremtése