Aktuality

Systém Interreg+ je spustený

Systém Interreg+ na podávanie žiadostí do 1. Výzvy Fondu malých p...

Oznam pre žiadateľov

V súvislosti so spustením Výzvy na predkladanie žiadostí o finanč...

Otváracia konferencia nového Fondu malých projektov v rámci Progr...

V Historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa ...

1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov v novo...

27. septembra sa v Budapešti uskutočnilo 1. Zasadnutie Monitorova...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 1