Aktuality

Slávnostné odovzdávanie zmlúv úspešným slovenským prijímateľom...

Implementácia malých projektov je oficiálne zahájená! V piatok 19...

Slávnostné odovzdávanie zmlúv úspešným maďarským prijímateľom...

Realizácia malých projektov sa môže začať! V piatok 12.4.2024 sme...

Podporíme 51 projektových žiadostí!

Predstavujeme Vám zoznam schválených projektových žiadostí podaný...

Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov

V Budapešti sa dňa 21. februára 2024 uskutočnilo 2. zasadnutie Mo...

Systém Interreg+ je spustený

Systém Interreg+ na podávanie žiadostí do 1. Výzvy Fondu malých p...

Oznam pre žiadateľov

V súvislosti so spustením Výzvy na predkladanie žiadostí o finanč...

Otváracia konferencia nového Fondu malých projektov v rámci Progr...

V Historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 2