Ignis plus, n.o.

Cieľom projektu je vytvoriť komunitu, ktorá za svoje dôležité poslanie považuje zachovanie krojov a ľudových umeleckých tradícií. Partnerstvo sa snaží prezentovať jednotu tejto komunity širokej verejnosti v Košiciach budovaním vzájomnej dôvery a formulovaním spoločných cieľov a motivácií. V budove Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach sa na jeseň 2024 (podľa plánu 3. alebo 4. septembrový týždeň) uskutoční dvojdňové podujatie „ODIEVANIE BEZ HRANÍC“, ktorého cieľom je udržať nažive maďarskú a slovenskú remeselnú tvorbu, podporiť obnovený cezhraničný remeselný priemysel a ukázať, ako sa tá obnova prebieha. Z tvorby slovenských aj maďarských remeselníkov sa organizuje fantastická módna prehliadka a tanečné predstavenie, pri ktorom zažijeme, ako sa remeselná tvorba stáva módnym v súlade s dnešnou dobou pri zachovaní tradičných motívov, ich jedinečnosti a trvácnosti. Okrem tanečnej a módnej prehliadky majú návštevníci možnosť vidieť špeciálnu výstavu remeselnej tvorby a formou remeselných dielní si môžu vyskúšať širokú škálu tradičných remeselných techník, ako je plstenie, maľovanie na hodváb a pod. Druhý deň dvojdňového veľkolepého podujatia si môžu stredoškoláci zo Slovenska a z Maďarska pozrieť výstavu a zúčastniť sa workshopov, pretože jedným z našich cieľov je aj formovanie myslenia ďalších generácií. Ďalším poslaním projektu je aj predstaviť a popularizovať remeselné techniky na vzdelávacie účely. Realizáciou nášho projektu pomáhame mladej generácii spoznávať svet motívov ich predkov a ukazujeme im, ako sa môžu tieto prastaré motívy objaviť a byť elegantne módne v dnešnom odievaní. Okrem toho môže projekt prispieť k prehĺbeniu a posilneniu vzťahov medzi oboma regiónmi na základe spoločných kultúrnych hodnôt a skúseností.

Názov projektu: Odievanie bez hraníc 2.0 -Dizajnová zážitková prezentácia diel maďarských a slovenských umelcov v znamení kultúrnej diplomacie
Akronym: TRENDITION 2.0
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/042
Celkový rozpočet projektu: 36 337,50 €
Rozpočet ERDF: 29 070,00 €
Začiatok projektu: 1.3.2024
Koniec projektu: 30.9.2024