Mestská časť Košice – Juh

Cieľom projektu je podpora športových aktivít v zrelom veku, budovanie vzájomných vzťahov, zdokonaľovanie a prehlbovanie jazykových zručností, nadväzovanie nových kontaktov, posilňovanie medziľudských vzťahov, podpora kultúr, spoznávanie sa a odovzdávanie skúseností. Na športovanie nikdy nie je neskoro. Svedčí o tom aj toto športové podujatie s dlhoročnou tradíciou. Seniorolympiáda je o športovcoch senioroch, ktorí súťažia v športových disciplínach ako sú tenis, stolný tenis, plávanie, šípky, bowling, petang a pod. Na olympiádu sa už počas celého roka svedomito pripravujú. Vládne zdravá športová rivalita, športovci sa na seba každý rok veľmi tešia. V rámci trojdňovej návštevy sú okrem športových aktivít pripravené aj aktivity prehlbujúce maďarskú históriu, kultúru či tradície (ako napr. návšteva pamätnej izby Sándora Máraia, či potulky mestom v maďarčine, rôzne tanečné a hudobné vystúpenia). Túto dlhoročnú spoluprácu ako aj vyše 20 ročnú tradíciu tohto nádherného športového podujatia zachytí aj kamera a fotoaparát a tak oba národy ešte viac prehĺbia svoju spoluprácu. Naším dlhoročným oficiálnym partnerom je XIII. obvod hlavného mesta Budapešť. Neoficiálne partnerstvo trvá už od roku 2000, ale oficiálna partnerská dohoda bola podpísaná o 2 roky neskôr. Môžeme povedať, že už dospelo a má už viac ako 20 rokov. Toto partnerstvo zakladali starostovia, ktorí na oboch stranách obhájili svoje mandáty minimálne 8 krát, a tak sa stalo dá sa povedať aj rodinným. Rôčky pribúdajú všetkým a minulý rok sa po 32 rokoch zmenilo vedenie na strane žiadateľa, ale partnerstvo pokračuje. To svedčí o jeho pevných základoch a veríme, že toto cezhraničné podujatie oba národy posilní. Projektom očakávame upevňovanie medzinárodných vzťahov, odovzdanie si praktických skúseností v riadení samosprávy, upevnení spoločných hodnôt, ale predovšetkým zdravé športové súperenie a nadväzovanie nových priateľstiev. Veríme, že toto stretnutie posilní nielen telo, ale aj medzinárodné vzťahy.

Názov projektu: Seniorolympiáda 2024
Akronym: Košice Juh
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/217
Celkový rozpočet projektu: 16 518,75 €
Rozpočet ERDF: 13 215,00 €
Začiatok projektu: 01.05.2024
Koniec projektu: 31.07.2024