Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zámerom projektu je vytvoriť festival z oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu Slovákov a Maďarov, ktorý bude určený pre širokú , vekom neohraničenú, verejnosť. Aktivity budú prezentovať tradičné ľudové remeslá na každoročných augustových oslavách žatevných prác v našom regióne. Cieľom je prepojiť dve susediace krajiny, Slovensko a Maďarsko, ich kultúru, tradície a zvyky, ktoré sú viazané na určité ročné obdobie. Počas podujatia sa budú formou tvorivých dielní v širokom priestranstve areálu múzea prezentovať tradičné remeslá spojené so žatvou oslovenými regiónmi. Ideou podujatia je zaujať deti a mládež, ale i návštevníkov ostatných vekových kategórií, podporovať dobré medzinárodné a multikultúrne vzťahy. Popri prezentovaní tradičných remesiel chceme dať priestor si tieto remeslá i vyskúšať a vzbudiť v mládeži záujem o hlbšie spoznanie a zachovanie kultúrnych zvyklostí. Remeselníkov, ktorí sú predstaviteľmi remesiel súvisiacich so slamou, povrazom, vínom, tvorbou pracovných náradí plánujeme osloviť z radov jednotlivcov pôsobiacich v regióne a z maďarskej pohraničnej oblasti. Remeselníci prinesú so sebou už vytvorené diela ako ukážku a motiváciu k práci, a tiež donesú aj materiál, s ktorým budú pracovať v tvorivých dielňach s mládežou počas podujatia. Okrem tradícií a zvykov bude úlohou podujatia prezentovať aj folklór a gastronómiu oslovených regiónov. Dôležitou súčasťou bude i ponuka bohatého kultúrneho programu v podaní slovenských i maďarských folklórnych skupín, určených nielen pre strednú a staršiu generáciu, ale i mladšieho diváka. Na svoje by si mali prísť aj milovníci tradičných gastronomických pochúťok, ktorým by sme chceli ponúknuť ochutnávku jedál viazaných k danému podujatiu. Súčasťou by mali byť aj farmárske trhy, ktoré budú prezentovať sezónnu ponuku výrobkov a dopestovaných produktov. Výsledkom podujatia by malo byť vzájomné spoznávanie kultúrnych zvykov a tradícií a vízie možností spolupráce i do budúcich rokov.

Názov projektu: Chlieb náš každodenný
Akronym: Chlieb náš každodenný
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/071
Celkový rozpočet projektu: 16 518,75 €
Rozpočet ERDF: 13 215,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.09.2024