Spišské divadlo

Cieľom projektu „Deň kultúry a umenia na Spiši“ je interaktívnym spôsobom priblížiť tvorbu a výstupy Spišského divadla pre širokú verejnosť. Obyvateľom Spišskej Novej Vsi, širokého okolia, partnerom a zahraničným účastníkom projektu ponúkneme bohatý kultúrny program počas celého dňa, ktoré vyvrcholí koncertom a hlavným podujatím o 19.00 hodine. Deň kultúry a umenia na Spiši je súčasťou Župných dní Košického samosprávneho kraja – podujatia, ktorého hlavnou myšlienkou je priblížiť verejnosti činnosť aj kompetencie župy, ktorá zasahuje do každodenného života občanov. Spišské divadlo, ako kultúrna inštitúcia s dlhoročnou históriu, sídliacou v historickej budove Reduty na najdlhšom šošovkovitom námestí tohto typu v Európe, premení túto pamiatkovú zónu dňa 3. mája 2024 na zónu plnú oddychu, kultúry a umenia. Svoje umenie, činnosť Spišského divadla a bohatý sprievodný program bude počas celého dňa voľne dostupný pre všetkých účastníkov. Na hlavnom pódiu sa predstaví Spišské divadlo a alternatívna scéna – pouličné divadlo. Ulice zaplnia farebné kostýmy tradičnej talianskej ľudovej komédie, známej ako commedia dell´ arte. Divákov prenesú do sveta moderných atrakcií, nového cirkusu, pantomímy, či pouličných umeleckých výstupov. V rámci sprievodného programu bude na námestí aj tzv. „zóna SD“, kde sa návštevníci budú môcť dozvedieť viac o programe Spišského divadla. Okrem toho návštevníkom bude čakať aj tradičná gastro zóna, či „fotokútik“, kde sa budú môcť návštevníci odfotiť s umelcami a zaujímavými postavičkami pouličného divadla. Pozvaným partnerom projektu je Maďarský červený kríž Župná organizácia Heves (Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezete). Výsledkom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce a partnerstva, prezentácia umenia, kultúry v regióne, spoznávanie a výmena názorov medzi občanmi Maďarska a Slovenska, získavanie praktických skúseností o bohatstve a rozmanitosti spoločenského a kultúrneho dedičstva.

Názov projektu: Deň umenia a kultúry na Spiši
Akronym: Deň umenia a kultúry na Spiši
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/058
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.06.2024