Spišské kultúrne centrum a knižnica

Gelnické Iluminácie sú multižánrový festival, ktorý sa v Gelnici koná od roku 2017. Cieľom projektu je priniesť do Gelnice počas jedného festivalového víkendu nové podnety v podobe rôznych druhov súčasného umenia. Festival každoročne ponúka miestnym obyvateľom ako aj návštevníkom festivalu priestor na diskusie, výmenu skúseností, konfrontáciu s pohľadom „zvonka” v podobe umeleckých inštalácií a predstavení v podaní domácich a zahraničných interpretov. Naším cieľom je priniesť návštevníkom rôzne žánre umenia: literatúru, hudbu, film, výtvarné, digitálne umenie, či divadlo. Ďalším cieľom je priniesť do nášho regiónu hostí z celého stredoeurópskeho regiónu. V priebehu rokov sa ho zúčastnili účinkujúci z Českej republiky, Srbska a Poľska. Festival má 6 programových línií: Výtvarné umenie -umelecké a multimediálne inštalácie študentov, čerstvých absolventov umeleckých vysokých škôl a profesionálov v Baníckom múzeu a na rôznych stanovištiach v uliciach mesta Literatúra -čítačka súčasných profesionálnych autorov spojená s diskusiou -prezentácia tvorby Spišského literárneho klubu Hudba -3 koncerty súčasných interpretov alternatívnej slovenskej hudobnej scény s lokálnym a celoslovenským dosahom (napríklad: FVLCRVM, Rapsodeve, Dennyiah, Berlin Manson, Zlokot, BDHS) -afterparty v podaní súčasných Dj-ov a Vj-ov (napríklad: DJs – Epic Brains) Divadlo – 1x divadelná monodráma na témy reflektujúce súčasné spoločenské dianie (napríklad: Divadlo Actor: Rom v perinke, divadlo Ramagu: Audiencia (Václav Havel), Dedina / Innenhof – performance Mária Ševčíková) -1x divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi -1x predstavenie medzinárodného projektu Democracy and Puppetry / Interplay NGO Performance -1x akrobatické performance na šáloch /v podaní napríklad Ariadny Vendelovej Film – premietanie študentských a absolventských filmov z umeleckých vysokých škôl (VŠMU)

Názov projektu: 8. Gelnické Iluminácie
Akronym: 8.GI
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/286
Celkový rozpočet projektu: 19 818,75 €
Rozpočet ERDF: 15 855,00 €
Začiatok projektu: 01.07.2024
Koniec projektu: 30.09.2024