Stredná športová škola, Trieda SNP 104

Naša škola dlhé roky spolupracuje s Budapeštianskou školou Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium. Je to škola zameraná na prípravu mladých športovcov, ktorým poskytuje základné a úplné stredoškolské všeobecné vzdelanie s maturitou . Škola bola založená v roku 1991 a má čestný názov po maďarskom olympijskom víťazovi v plávaní. Škola má kvalitné personálne a materiálne zázemie a poskytuje svojim žiakom lekársku starostlivosť a špičkových učiteľov a trénerov. V súčasnosti v škole študuje 78 reprezentantov Maďarska v rôznych športoch. Máme dobré skúsenosti s výmennými pobytmi, žiaľ naše posledné stretnutie bolo realizované v októbri 2019 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Radi by sme využili „ Malý projekt Via Carpatia“ na obnovenie tejto dobrej predchádzajúcej spolupráce. Obe školy majú vodnopólové družstvá a medzinárodné turnaje a priateľské stretnutia medzi nimi pomáhajú zlepšovať výkonnosť tak našich ako aj maďarských vodnopólistov. Ako dôkaz uvádzam najvýznamnejšie výsledky našich žiakov v počte 21: chlapci: Majstrovstvá sveta juniorov v Argentíne (13. miesto) a v Chorvátsku (15. miesto) Majstrovstvá Európy juniorov – Nemecko, Turecko, Malta – 8. miesto; dievčatá: Majstrovstvá Európy (ME) junioriek: V Portugalsku aj v Izraeli 13. miesto Historický úspech dosiahlo družstvo vodnopólistiek zložené aj zo žiačok našej školy na Majstrovstvách Európy žien v Budapešti 2020 – 8. miesto a na ME žien v Chorvátsku 12. miesto. Na týchto úspechoch sa podieľalo 6 žiačok z našej školy. Spolupráca s takou „ veľmocou“ vo vodnom póle ako je Maďarsko (9x vyhrali Olympiádu) je pre nás veľmi dôležitá a spočíva na reciprocite. Recipročne sme pre maďarského partnera zorganizovali priateľské stretnutia v Košiciach, pričom sme im prezentovali aj Sieň olympizmu v priestoroch školy.

Názov projektu: Carpatia Cup
Akronym: CC
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/266
Celkový rozpočet projektu: 16 518,75 €
Rozpočet ERDF: 13 215,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 31.05.2024