Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata

A projekt célja a Magyarország és Szlovákia állampolgárai közötti kapcsolatok építése a személyes tapasztalatokon alapuló ismeretátadás és konferenciák szervezése, valamint közös élmények és eszmecsere biztosítása által. A konferenciák témája az Unió közös örökségének gazdagsága és sokszínűsége, a magyar-szlovák kapcsolatok építése és fenntartása. Törekszünk a folyamatos tapasztalatcserére, a határon átnyúló programok szervezésére, a szlovák partnerekkel történő rendszeres kapcsolattartásra.A projekt keretein belül célunk a közös uniós értékek feltérképezése, rendszerezése, ápolása. A hungarikum mozgalom megindulása óta eltelt 10 év tapasztalatainak felhasználásával , a ‘jó gyakorlat’ átadásával 3 darab olyan szakmai konferenciát szerveznénk, melyeken megvalósulna a szakmai háttér, a jogszabályi környezet bemutatása mind a meghívott szlovák és magyar előadók prezentációinak segítségével, másfelől bemutatásra kerülnének mindazok kulturális, művészeti és oktatási magyar és szlovák értékek, melyek az együttműködés közös keresztmetszetei lehetnek. A projekt eredményeként törekszünk a magyar és szlovák civil szervezetek együttműködésének, testvértelepülési kapcsolatainak elősegítésére, a jövőbeni közös uniós értékek mentén való kulturális tevékenység folytatására. Több célcsoportot vonunk be a megvalósításba: 1) A Thália Színházi Társaság által biztosított résztvevők kulturális ismeretekkel és kulturális érdeklődéssel bírnak, ezáltal kulturális mozgatórugói lesznek a projektben történő kulturális együttműködésnek. 2) A Királyhelmeci Gimnázium diákjai, mint a fiatal nemzedék képviselői üde lendületet képviselnek. A közös értékfeltáró és megőrző munka továbbadása a fiatal generációk számára fontos, melyben jövő nemzedékeként említhető középiskolás korosztály segíti majd projektünket. 3) A Rovás Polgári Társulás egy művészeti alkotó társulás, mely a zene, az irodalom és a képzőművészetek terén fejti ki tevékenységét. Céljuk a kultúra átadása a művészet eszközeivel.

A kisprojekt megnevezése: Értékes barangolás konferenciák szervezése
A kisprojekt rövid címe:  Értékkonferenciák
A felhívás kódja: HUSK/2301/3.1/020
Prioritási tengely:  3. – Institutional cooperations
Specifikus cél: 3.2.1 – Small project fund
Kisprojekt kódja:   HUSK/SPF/2301/3.2/260
A kisprojekt teljes költségvetése: 39 643, 75 €
ERFA hozzájárulás: 31 715,00 €
A kisprojekt kezdete: 2024.03.01.
A kisprojekt vége: 2024.10.31.