Máj Plný Podujatí

 

Prvý mesiac novej výzvy Fondu Malých projektov je za nami a obyvatelia Slovenska aj Maďarska sa mohli tešiť z pestrého spektra podujatí. Od športových súťaží cez kultúrne festivaly až po odborné konferencie, celý región ožil rôznorodými aktivitami, ktoré posilnili cezhraničnú spoluprácu a obohatili miestnu komunitu. Podujatia vo fotkách si môžete pozrieť v tomto albume: https://spf-viacarpatia.eu/gallery/majove-podujatia-vo-fotkach/

Carpatia Cup                                             

Podujatie s názvom „Carpatia Cup“ je prvý zrealizovaný projekt, ktorý sa uskutočnil začiatkom apríla v priestoroch mestskej plavárne v Košiciach. Podujatie malo za cieľ spopularizovať vodné pólo širokej verejnosti, posilniť spoluprácu športových škôl na oboch stranách hranice a zvýšiť tak úroveň vodného póla v jednotlivých krajinách.

Prekračovanie hraníc vo vinárskych tradíciách

Aprílové kultúrne podujatie s akronymom „SKHU Vinárske tradície“ zahŕňalo „Úradnú degustáciu a Vinársku konferenciu“ realizovanú v obci Jablonov nad Turňou. Konferencia bola  sprevádzaná prednáškami odborníkov o inovatívnych technológiách a trendoch vo vinárstve, taktiež slepú degustáciu vína a kultúrny sprievodný program. Druhá časť podujatia pokračovala Tradičnými regionálnymi jarnými slávnosťami vína, ktorých hlavným cieľom bolo zachovávanie kultúrnych tradícií a hodnôt v oblasti poľnohospodárstva – pestovaní viniča a výroby vína tradičným spôsobom na Slovensku a v Maďarsku.

Slovensko-maďarské vzťahy v čase

Začiatkom mája sa v Košiciach uskutočnilo podujatie s akronymom „SKHU Vzťahy v čase“, ktoré zahŕňalo viacero aktivít, a to odbornú konferenciu na akademickej pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, prednášku o histórii slovensko-maďarských vzťahov v centre Košíc a premietanie diela „Robinson & Crusoe“ v miestnom kine. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka mesta Košice s profesionálnym sprievodcom. V rámci projektu bude vytvorený vzdelávací materiál vo forme zborníka a publicistického dokumentu, ktoré budú prístupné inštitúciám, univerzitám a verejnosti v oboch krajinách.

Míľa pre mamu

Májové podujatie ponúklo víkendový program v Banskej Bystrici a jej okolí pre rodiny s deťmi, súťaže pre deti a tradičnú míľovú prechádzku na oslavu matiek, s cieľom zdôrazniť a osláviť ich dôležitú úlohu. Účastníci podujatia sa výmenou skúseností navzájom inšpirovali v činnostiach materských centier u nás a v Maďarsku. V rámci podujatia bol pripravený pre všetkých účastníkov aj bohatý sprievodný program pre deti a ich rodičov, ktorí spoločne stráveným časom zabudli na svoje každodenné starosti.

CyberOsveta-Obrana proti dezinformáciám a online nebezpečenstvám

Májová odborná konferencia bola zameraná na bezpečnosť na internete a boj proti dezinformáciám. Tento medzinárodný vzdelávací workshop s praktickými ukážkami dezinformácií a podvodov na internete, vrátane využívania umelej inteligencie bol obohatený o interaktívne diskusie na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.

Zemplínska paráda 

Kultúrny program májového festivalu bol atraktívny pre všetky vekové kategórie a sprostredkoval rozmanité folklórne vystúpenia, školu tanca, pohybové cvičenia, varenie tradičných jedál, tvorivé dielne a ďalšie zaujímavé aktivity.

Deň umenia a kultúry na Spiši 

Podujatie organizované v rámci župných dní Košického samosprávneho kraja, ktoré priblížilo tvorbu a výstupy Spišského divadla ponúklo celodenný interaktívny program. Diváci sa mohli tešiť na pestrý program vrátane koncertov, pouličného divadla, rôznych zón pre deti, gastronómiu a ďalšie atraktívne aktivity.

Festival Košickej župy

Cieľom májového Festivalu Košickej župy bola prezentácia tradičného folklóru, kde sa predstavili jubilujúce folklórne súbory a známy spevák Štefan Štec so svojou ľudovou hudbou Fajta. Projekt prezentoval bohatstvo tradičnej kultúry prostredníctvom pestrej palety aktivít a vyvrcholil ako súčasť veľkolepého podujatia župných dní.

Gemerské slávnosti tradícií a umenia

Na aprílovom jarmoku remesiel v Rožňave sa predstavili detské aj dospelé folklórne súbory a ľudové sprievodné hudobné skupiny. Účastníci si mohli vyskúšať tvorivé dielne, tradičnú gemerskú gastronómiu i remeselné workshopy.

Udržateľná budúcnosť cestovného ruchu

Hlavnou myšlienkou odbornej konferencie bolo vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z oblasti cestovného ruchu. Primárnou náplňou podujatia bola odborná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe pre rozvoj cestovného ruchu, zapájanie občanov do skvalitňovania služieb. Pre zahraničných hostí a maďarských partnerov bol zabezpečený aj sprievodný program v podobe prehliadky mesta alebo ochutnávky miestnych špecialít.

Júnový Festival Bez Hraníc

Na prelome mája a júna sa v Rimavskej Sobote uskutočnil trojdňový festival určený pre všetky generácie od najmladších až po dôchodcov. Súčasťou bol rodinný deň s aktivitami pre deti a ich rodičov a následne koncertný deň, ktorý ponúkol bohatý a rôznorodý hudobný program.

Naše životné prostredie je spoločnou vecou

V rámci súťaže bola realizovaná séria programov na environmentálne a športové témy, kde pozvaní rečníci interaktívnou formou zdieľali svoje skúsenosti s účastníkmi.

Cezhraničný deň detí

Séria podujatí ku Dňu detí sa konala v historicky a kultúrne významných lokalitách kraja.

Vzťah medzi človekom a prírodou

Séria prírodných a environmentálnych podujatí v blízkosti hraníc. Aj v takomto duchu sa niesol tento projekt. Uskutočnil sa vedomostný Deň rodiny a 4 exkurzie (prechádzky prírodou).

Cezhraničná odborná konferencia chránených zamestnávateľov

Cieľom cezhraničnej odbornej konferencie o chránených dielňach je podnietiť a podporiť spoluprácu medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím, inštitúciami a organizáciami, ktoré ponúkajú pomoc a pracovné príležitosti v maďarsko-slovenskej spolupráci.

Nadácia Centra vzdelávania a ľudského rozvoja Sajó

V priateľskom zápase súťažilo 3×2 družstvá žiakov, kde okrem víťazstiev dôležitú úlohu zohráva aj športové správanie a súdržnosť.

Tradičné a komunitné stretnutia v Arlo

V rámci projektu sa zrealizuje Tradičný deň a Kultúrny deň. Cieľom podujatí je spojiť ľudí z rôznych kultúrnych prostredí a spoločne osláviť bohatstvo maďarskej a slovenskej kultúry.

Inovácie v oblasti vzdelávania, digitálne technológie v školách

V rámci projektu Univerzita v Miškovci usporiadala konferenciu a workshopy. Podujatie ponúklo študentom stredných a vysokých škôl príležitosť naučiť sa rôzne techniky a digitálne zručnosti, ktoré im pomôžu zvládnuť učebné osnovy v ich stredoškolských a raných univerzitných rokoch.

Dni spolupráce kvintesencie

V máji sa v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe konalo podujatie známe ako Súťaž Ongai Pálinka.  Ťažiskom víkendového, trojdňového tradičného kultúrneho podujatia bola pálenka  ako Hungaricum.

Tradičný a komunitný deň v Emőde

V rámci projektu sa v máji uskutočnilo prvé z 2 podujatí, v rámci ktorého prítomných účastníkov zblížili kultúrne prezentácie, hudobné a tanečné produkcie a gastronomické zážitky.

Tradičné kultúrne dni v Edelény

Cieľom projektu je vzájomné poznanie a pochopenie maďarskej a slovenskej kultúry. Za týmto účelom sa kultúrne podujatie uskutoční pri dvoch príležitostiach. Prvé podujatie bola úspešne zorganizovaná v máji.

Dedina priateľská k rodinám

Na májovom podujatí s názvom „Deň rodiny“ boli spoločné programy zamerané na výmenu skúseností a budovanie vzťahov medzi účastníkmi. Prostredníctvom programov sa nám okrem podpory zdravia podarilo oboznámiť s prírodnými a kultúrnymi hodnotami cezhraničného partnera.

Konferencia o „hodnotných potulkách“

V župe Szabolcs-Szatmár-Bereg sa začala medzinárodná konferencia s názvom Hodnotné potulky, v rámci ktorej sa prostredníctvom odborných konferencií môžu dozvedieť hodnoty oboch národov a bohatstvo spoločného dedičstva EÚ.

Cezhraničný súbor programov v údolí Bán

3 podujatia z deviatich programových sérií sa podarilo zrealizovať v máji. Podujatia poskytli príležitosť pre tých, ktorí žijú v regióne a za hranicami, aby mali hodnotnú a zážitkovú zábavu.