Magna Festum

Cieľom projektu Júnový festival 2024 Bez Hraníc je zorganizovať trojdňový festival, na ktorom vystúpia domáci aj maďarskí interpreti. (31.05.2024 – 02.06.2024) Chceme zabezpečiť, aby sa
bezhraničnosť odzrkadlila nielen na účinkujúcich, ale aj na účastníkov. V posledných rokoch náš festival navštevuje čoraz viac Maďarov. Snažili sme sa na nich zamerať našu reklamu, ale, žiaľ,
zistili sme, že sa boja prísť na kultúrne podujatia na túto stranu hranice. V roku 2024 by sme to chceli zmeniť a na našom festivale by sme chceli hostiť členov našich partnerských organizácií z
Maďarska. Chceme, aby počas svojej návštevy spoznali a zamilovali si náš región. Medzi našich pozvaných partnerov patrí združenie Morus z Miškolca, ktoré bolo založené s cieľom združovať mladých ľudí, ktorí majú radi šport, prírodu a kultúru a chcú sa navzájom spoznávať, organizovať aktivity, ktoré vytvoria celoživotné priateľstvá a obohatia ich život. Týmto spôsobom sa
dokonale hodia na partnerstvo, ktoré máme na mysli. Naším druhým partnerom je obec Bátonyterenye, s ktorou plánujeme spolupracovať už dlhšie.
V roku 2024 bude prvý deň festivalu koncertným dňom s minimálne 4 účinkujúcimi. Náš festival nie je len o hudbe, ale aj o remeselných trhoch, rodinných aktivitách a umení. Keďže chceme osloviť všetky vekové kategórie, jeden deň festivalu venujeme aktivitám pre deti, vrátane bábkových predstavení pre deti, klauniády, maľovania na tvár, lukostreľby, ľudových tancov a ďalších umeleckých a remeselných aktivít. Tretí deň nášho programu je v posledných rokoch spojený s tradíciami a cezhraničnou spoluprácou. Do budúcnosti by sme chceli tento koncept zachovať každý
rok. Naším cieľom je poskytnúť kvalitný zážitok zo zábavy pre našich obyvateľov a návštevníkov spoza našich hraníc. Dúfame, že prostredníctvom nášho podujatia sa nám podarí vybudovať silné partnerstvo s našimi partnermi v projekte do budúcnosti a časom dokonca rozšíriť počet našich cezhraničných partnerov.

Názov projektu: Júnový Festival 2024 Bez Hraníc
Akronym: JúnFest 2024
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/348
Celkový rozpočet projektu: 26 431,25 €
Rozpočet ERDF: 21 145,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.06.2024