THE RACE

Cieľom projektu je realizácia športového podujatia pre ženy so sprievodným programom pre rodiny s deťmi v jedinečnom prostredí historického parku Kaštieľa Betliar. Podujatie plánujeme
zorganizovať koncom júna 2024. Nosnou časťou projektu je samotný športový program podujatia, ktorý bude pozostávať z niekoľkých častí/disciplín. Pre účastníčky pripravujeme krátku trailovú trať (cca. 4km) v parku kaštieľa, v rámci ktorej sa môžu vyskúšať v rôznych vekových kategóriách. Zároveň pre ne pripravujeme aj originálnu kategóriu „Mama a ja“, kde si skrátenú trasu budú môcť odbehnúť spolu so svojimi deťmi vo voľnom štýle (napr. odbehnúť trasu za ruky, s detským odrážadlom, vziať si dieťa na chrbát a i.). ďalšou dôležitou časťou športového programu podujatia
sú hromadné tréningy, ktoré povedú skúsení tréneri. Vyvrcholením bude veľká zumba party. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné programy orientované najmä na deti a rodiny s deťmi (skákacie hrady, detské atrakcie) a taktiež hudobný program (DJ, živé hudobné vystúpenie). Projekt je jednoznačne v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí, nakoľko projekt pripravujeme pre účastníkov Slovenskej aj Maďarskej Republiky, ktorým prostredníctvom tohto eventu predstavíme významný článok kultúrneho dedičstva EÚ- Kaštieľ Betliar. Partnermi podujatia sú Mezőkövesdi Müvelődési Közalapítvány (Mezőkövesd, HU), s ktorými zabezpečíme účasť maďarských občanov, ale aj Múzeum Betliar, ktoré nám poskytne priestory podujatia. K aktivitám projektu radíme zorganizovanie samotného športového eventu spoločne so sprievodným programom, propagačné aktivity súvisiace s podujatím, spolupráca s maďarskými partnermi podujatia, zabezpečenie účasti hostí (ženy účastníčky a ich rodiny) a ich pohostenie. K očakávaným výsledkom jednoznačne patrí úspešne zrealizované cezhraničné podujatie so zapojením občanov zo Slovenskej aj Maďarskej Republiky, zapojenie maďarského partnera a vytvorenie silných vzájomných vzťahov pre dlhodobú spoluprácu.

Názov projektu: The Race Women
Akronym: TRW
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/114
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 13.03. 2024
Koniec projektu: 12.07. 2024