Budúcnosť cestovného ruchu – Udržateľnosť

Pudujatie sa koná 15.05.2024, Košice.

Hlavnou myšlienkou odbornej konferencie bolo vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z oblasti cestovného ruchu. Primárnou náplňou podujatia bola odborná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe pre rozvoj cestovného ruchu, zapájanie občanov do skvalitňovania služieb. Pre zahraničných hostí a maďarských partnerov bol zabezpečený aj sprievodný program v podobe prehliadky mesta alebo ochutnávky miestnych špecialít