CyberOsveta-Obrana proti dezinformáciám a online nebezpečenstvám

Pudujatie sa koná 27.05.2024, Košice.

Májová odborná konferencia bola zameraná na bezpečnosť na internete a boj proti dezinformáciám. Tento medzinárodný vzdelávací workshop s praktickými ukážkami dezinformácií a podvodov na internete, vrátane využívania umelej inteligencie bol obohatený o interaktívne diskusie na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.