Slovensko-maďarské vzťahy v čase

Pudujatie sa koná 07.05.2024, Košice.

Začiatkom mája sa v Košiciach uskutočnilo podujatie s akronymom „SKHU Vzťahy v čase“, ktoré zahŕňalo viacero aktivít, a to odbornú konferenciu na akademickej pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, prednášku o histórii slovensko-maďarských vzťahov v centre Košíc a premietanie diela „Robinson & Crusoe“ v miestnom kine. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka mesta Košice s profesionálnym sprievodcom. V rámci projektu bude vytvorený vzdelávací materiál vo forme zborníka a publicistického dokumentu, ktoré budú prístupné inštitúciám, univerzitám a verejnosti v oboch krajinách.