Észak-magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.

Az OKÍT konferencia és workshop célja, hogy elősegítse a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő, a XXI. század oktatási kihívásaira választ adó tanítási és tanulási módszerekről
szóló tapasztalatcserét, a határokon átívelően alkalmazható és adoptálható jó gyakorlatok bemutatását, a hálózatosodási törekvéseket és a szakmai kapcsolatok ápolását. A konferenciához
kapcsolódó workshop a középiskolás, egyetemista diákokat szólítja meg, számukra kínál lehetőséget arra, hogy olyan tanulás-technikákat, digitális készségeket sajátítsanak el, melyek segítik a középiskolai és korai egyetemi években a tananyag elsajátítását, az időmenedzsment fogalmának és gyakorlatának megismerését, a kollaboratív tanulási környezet előnyeinek kihasználását illetve a gamifikációs technikákat és a játék-alapú tanulásban rejlő lehetőségeket. Az Infoklaszter meghívott partnere ebben a pályázatban a Košice IT Valley. A meghívott partner Szlovákiában az Infoklaszterrel azonos feladatokat ellátó és célokat kitűző szervezet. Jövőképükben fontos szerepet tölt be a technológiai szektor-egyetem-önkormányzat
tudásháromszög támogatása. Stratégiai céljuk az IT-iparban dolgozó szakemberek számának növelése oktatási programokon és szakmai rendezvényeken keresztül. A program egy konferenciát
(2 panel) és 4 workshopot foglal magába. Az eseménytől azt várjuk, hogy a tágabb értelemben vett régióban (Kelet-Szlovákia és Észak-Magyarország) működő oktatási intézmények szakemberei
között kialakul egy olyan szakmai párbeszéd, amely elősegíti a régió közös, az oktatás, a szakemberbázis biztosítása, a munkaerőpiaci igények és az oktatásban átadott készségek és képességek közötti hiátusban jelentkező kihívásainak megoldását. A projektben együttműködő szervezetek a projekt megvalósítása során formális együttműködési megállapodást kötnek, melynek eredményeként a klaszterekhez tartozó tagok és tagvállalatok megkezdhetik a közös projektekben, együttműködésekben és szakmai programokban való gondolkodást.

A kisprojekt megnevezése: Oktatási innováció, digitális technológiák az iskolákban
A kisprojekt rövid címe:  OKÍT
A felhívás kódja: HUSK/2301/3.1/020
Prioritási tengely:  3. – Institutional cooperations
Specifikus cél: 3.2.1 – Small project fund
Kisprojekt kódja:   HUSK/SPF/2301/3.2/051
A kisprojekt teljes költségvetése: 49556, 25 €
ERFA hozzájárulás: 39 645,00 €
A kisprojekt kezdete: 2024.03.01.
A kisprojekt vége: 2024.05.31.