Kézfogás Klaszter Egyesület

A projekt fő célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjára, ezen belül a védett foglakoztatásra, védett munkahelyek helyzetére, lehetőségeire irányuló információk
átadása, valamint szervezetünk ezirányú tevékenységének bemutatása a helyi- és határon túli érintetteknek szakmai konferenciák megrendezésével Miskolcon.
A 2 alkalomból álló szakmai program célja a résztvevő szlovák és magyar partnerek megismerése, jó gyakorlatok átadása, akkreditált foglalkoztatóként történő bemutatkozás, működésük
megismertetése a másik féllel. A műhelymunka során az együttműködő partnerek közötti kapcsolat megerősítése során a projekt céljaival összhangban történő közös munka fóruma kerül kialakításra. A szlovák és magyar szakemberek számára a megváltozott munkaképességű foglalkoztatás aspektusainak megismerésére és tanulmányozására nyílik ezáltal lehetőség.
Célunk, hogy a valódi értékteremtés mellett minőségi, versenyképes termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk a határmenti régió piaci igényeire szabva. Összefogni és támogatni
kívánjuk a szociális vállalkozásokat, biztosítani, hogy tevékenységeik hosszú távon is fenntarthatók legyenek. Kiutat szeretnénk mutatni a munkanélküliségből a hátrányban lévő munkavállalók
növekvő csoportjai számára, számukra új helyet keresni és találni a gazdasági térképen. Ennek támogatására jelen projekt kiváló alkalmat biztosít, egy szlovák partnerszervezet
bevonásával. Projektpartnerünk, a Szlovák Vöröskereszt Losonci Szervezete (Slovenský Červený kríž Lučenec) ellátja az SRC törvényben és más általánosan kötelező jogszabályokban előírt feladatokat. A szakmai programokra 101 fő részvételét biztosítja a határon túlról.

A kisprojekt megnevezése: Védett Foglalkoztatók Határon Átnyúló Szakmai Konferenciája
A kisprojekt rövid címe:  Védett Foglalkoztatás
A felhívás kódja: HUSK/2301/3.1/020
Prioritási tengely:  3. – Institutional cooperations
Specifikus cél: 3.2.1 – Small project fund
Kisprojekt kódja:   HUSK/SPF/2301/3.2/121
A kisprojekt teljes költségvetése: 39 643,75 €
ERFA hozzájárulás: 31 715,00 €
A kisprojekt kezdete: 2024.03.01.
A kisprojekt vége: 2024.05.31.