Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach

Projekt sa bude realizovať v regióne Dolný Zemplín, čo je administratívne pomenovanie pre pôvodný územný celok Zemplín, ktorý je rozdelený do dvoch samosprávnych krajov. Zámerom
projektu je ponúknuť pestrosť a rozmanitosť zemplínskeho folklóru, priblížiť zvyky a obyčaje našich predkov, poukázať na multikultúrne prostredie, budovať kultúrnu identitu cez tradičnú ľudovú
kultúru, prezentovať najlepšie kolektívy z nášho regiónu, blízkeho okolia i zo zahraničia. Pričom projekt je súčasťou osláv Župných dní, ktoré sa konané v každom krajskom meste, konkrétne
v Michalovciach dňa10.5.2024. Pozvaní zahraniční hostia hostia: Heves Duális Ágazati Képző Központ Nonprofit Kft. 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 17.

Názov projektu: Zemplínska paráda
Akronym: ZePa
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/049
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024