Materské centrum Mamina

Materské centrum Mamina v Banskej Bystrici je súčasťou Únie materských centier (ÚMC), ktorá zoskupuje v rámci Slovenska viaceré materské centrá. Cieľom materských centier je vytvorenie
priestoru pre ženy-matky, ktorým sa príchodom dieťaťa mení prakticky celý život. Je to jedno z najkrajších, ale zároveň aj najnáročnejších rolí, ktoré žena má. V Materskom centre Mamina sa
venujeme viacerým oblastiam, ktoré podporujú ženy-matky v tejto roli. Na začiatku je to tehotenská príprava a príprava na pôrod, následne podporné skupiny dojčenia, prednášky a workshopy
ohľadom výchovy, herňa, kde sa môžu prísť matky (ale aj otcovia a starí rodičia) pohrať s deťmi, cvičenie pre ženy a tiež podporné skupiny so psychologičkou Jedna pre druhú a i.. Naše
partnerské organizácie z Maďarska Anyatermészet a Hajrá anyu! sú tiež organizácie, ktoré sa venujú ženám-matkám, robia program pre celé rodiny, prednášky na tému výchovy, robia ženské
kruhy, kde môžu ženy nájsť podporu a pomoc odborníčok, ak ju potrebujú. Cieľom nášho projektu je našim maďarským partnerkám/partnerom predstaviť oslavy dňa matiek,
ktoré sa v rámci Slovenska organizujú už 20ty rok. Konkrétne sa jedná o podujatie Míľa pre mamu, ktoré organizujú materské centrá po celom Slovensku. Podujatie sa koná vždy v sobotu pred dňom matiek (druhá májová sobota). Materské centrum Mamina sa každoročne zapája do tejto aktivity, ktorú začala organizovať Únia materských centier. Súčasťou programu je program pre celé rodiny, súťaže pre deti, vystúpenia, prechádzka míľovou trasou na počesť a oslavu všetkých mám. Chceme tým poukázať na dôležitosť role matky, osláviť ju, podporiť ju. Naším cieľom je pozvať
ženy z týchto organizácií aj s rodinami k nám do Banskej Bystrice, do nášho MC Mamina na celý víkend. Okrem sobotného podujatia Míľa pre mamu by sme im radi predstavili aj iné naše aktivity,
ktoré organizujeme a naopak oni nám predstavia svoje aktivity a môžeme sa navzájom inšpirovať, vymeniť skúsenosti a podporiť v ďalšej spolupráci.

Názov projektu: Míľa pre mamu
Akronym: Míľa pre mamu – inšpirujte sa
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/329
Celkový rozpočet projektu: 29 731,25 €
Rozpočet ERDF: 23 785,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 31.05.2024