Obec Jablonov nad Turňou

Hlavnými cieľmi projektu sú:
– vytvoriť priestor pre kultúrnu výmenu a spojenie komunít a regiónov prostredníctvom vinárskej kultúry, spoločnej oslavy vinárskych tradícií a vinárskeho dedičstva,
– nadviazať spoluprácu s regionálnymi a cezhraničnými inštitúciami s cieľom vytvoriť synergie a podporiť dobré vzťahy,
– zvýšiť povedomie o miestnych slovenských a maďarských vinárskych tradíciách a propagovať produkty oboch regiónov,
– zvýšiť povedomie o vinárstve a zvýšiť porozumenie vínnej kultúry a degustácii vín cieľovej skupiny projektu,
– prilákať turistov a návštevníkov z iných oblastí prostredníctvom atraktívneho podujatia
„Regionálne jarné slávnosti vín“, čo pozitívne ovplyvní dobré vzťahy a dôveru medzi obyvateľmi pohraničných regiónov,
– poskytnúť regionálnym vinárom zo SK a HU príležitosť predstaviť svoje produkty.
Relevantnosť a súlad projektu s výzvou je založený na podpore budovania vzájomnej dôvery medzi obyvateľmi a inštitúciami KSK a Hevešskej župy prostredníctvom spolupráce SK a HU inštitúcií zameraného na realizáciu verejného podujatia v téme vinárskej kultúry.
Pozvanými HU partnermi projektu sú Obec Maklár a o.z. Spolu za Maklár.
Aktivitou projektu je kultúrne podujatie, ktoré pozostáva z nasledujúcich čiastkových aktivít:
– zasadnutia Organizačného výboru,
– Výdaj fliaš pre vzorky vín, zber vzoriek vín, zaradenie a etiketovanie vín,
– Úradná degustácia,
– Konferencia na tému vinárstva,
– Slepá degustácia,
– Regionálne jarné slávnosti vína – verejná ochutnávka.
V rámci projektu sa očakávajú tieto výsledky:
– plány, harmonogramy a organizačné detaily pre samotné podujatie, stratégie na propagáciu projektu,
– správne označené a kategorizované víno, ktoré bude pripravené na prezentáciu na podujatí,
– zoznam víťazných vín, ktoré budú mať príležitosť byť súčasťou verejnej ochutnávky,
– zvýšenie povedomia a poskytnutie nových informácií účastníkom sprostredkovane aj reprodukčne (video náhrávka).

Názov projektu: Prekračovanie hraníc vo vinárskych tradíciách
Akronym: SKHU Vinárske tradície
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/328
Celkový rozpočet projektu: 26 431,25 €
Rozpočet ERDF: 21 145,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 31.05.2024