TJ Družstevník Lipovník

Cieľom projektu je zorganizovať športové podujatie (10 km dlhý trailový beh s prevýšením cca. 500 m) v strede septembra 2024 s cezhraničnou účasťou. Projektom chceme predstaviť verejnosti a
všetkým účastníkom jeden z unikátov prírodného dedičstva EÚ, Zádielsku tiesňavu. Samotná trasa pretekov totiž povedie naprieč touto krásnou tiesňavou. Okrem zdolania tejto relatívne náročnej
trasy budú mať možnosť všetci účastníci vyskúšať sa aj v novej disciplíne- prekážkovom behu. V centrále podujatie (ktorá bude na športovom ihrisku obce Dvorníky, nachádzajúcej sa pod Zádielskou tiesňavou) už na nich bude čakať krátka trasa s náročnými prekážkami, ktoré preskúšajú rýchlosť, silu, vytrvalosť a šikovnosť účastníkov. O atmosféru sa na podujatí postará DJ,
moderátor a program spestrí aj hudobné vystúpenie. Každý účastník obdrží po dobehnutí medailu, jedinečné športové ponožky a balíček s občerstvením. Výsledky trailového behu a prekážkového
behu budú slávnostne vyhlásené. Partnerom podujatia je Zöld Dongó Környezetvédelmi Alapítvány (Miskolc, HU), pomocou ktorého zabezpečíme účasť maďarských občanov na podujatí. Trasu s prekážkami zabezpečíme v spolupráci so skúseným prekážkovým bežcom, majstrom sveta Spartan Race nad 40 r., Elemérom Vitkaim (Nyíregyháza, HU). K jednotlivým aktivitám podujatia patria zorganizovanie a kompletné zabezpečenie cezhraničného verejného športového podujatia, aktivity spojené s komunikáciou a propagáciou športového podujatia (grafické elementy, propagačné materiály, komunikácia na sociálnych sieťach, propagácia podujatia atď.). Očakávaným výsledkom je kvalitne prevedené športové podujatie, na ktorej bude cezhraničná účasť s občanmi Maďarskej a Slovenskej Republiky ako aj vytvorenie a budovanie pevného vzájomného vzťahu s pozvanými partnermi podujatia.

Názov projektu: Zádielska desiatka
Akronym: ZD
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/110
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 29.05.2024
Koniec projektu: 28.09.2024