Slávnostné odovzdávanie zmlúv úspešným slovenským prijímateľom

Implementácia malých projektov je oficiálne zahájená! V piatok 19.4.2024 sme vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach slávnostne odovzdali úspešným slovenským prijímateľom malých projektov podpísané Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko.

Pozvanie prijal aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý spolu s riaditeľkou EZÚS Via Carpatia Juliannou Máté odovzdal zmluvy prijímateľom a poprial im veľa úspechov pri realizácií podujatí, ktoré posilňujú slovensko-maďarskú spoluprácu. V tejto výzve bolo podporených celkovo 27 malých projektov zo Slovenska. V najbližších mesiacoch sú pre Vás pripravené pestré kultúrne a historické festivaly, zaujímavé športové aktivity, odborné workshopy a konferencie, či degustácie tradičnej lokálnej kuchyne. Spomínané podujatia sú určené pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, seniorov, študentov zo Slovenska aj z Maďarska. Plánované podujatia budeme propagovať aj na našej Facebookovej stránke a súhrnný zoznam nájdete na: https://spf-viacarpatia.eu/

Hlavným cieľom podporených projektov je posilniť cezhraničnú spoločenskú kohéziu a partnerstvo medzi Slovenskom a Maďarskom a inšpirovať sa navzájom pri budovaní dlhodobých partnerstiev.

Držíme prsty pri realizácii a napĺňaní stanovených cieľov!