Systém Interreg+ je spustený

Systém Interreg+ na podávanie žiadostí do 1. Výzvy Fondu malých projektov je spustený na nasledujúcom linku: https://husk.interregplus.eu/21-27